Jesteś tutaj

Etap Regionalny XXXV edycji konkursu „Mój las” - podsumowanie

Do etapu regionalnego XXXV edycji konkursu „Mój las” spłynęło łącznie 141 prac. W porównaniu z poprzednią edycją to ponad 40 prac więcej. Komisja oceniająca miała trudne zadanie nie tylko ze względu na dużą ilość przesłanych prac, ale również ich wysoki poziom i wymagające tematy.

Największą popularnością cieszyła się kategoria I, czyli przedział klas I-III szkół podstawowych, pt. „Na leśnej polanie”. W tej grupie znalazły się 83 prace. Do kategorii II pt. „Kropla, strumień, jezioro - leśny mokry świat" dla uczniów klas IV-VI zaliczonych zostało 13 prac. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również kategoria III, klasy VII-IIIV szkół podstawowych, pt. „Jakie korzyści czerpiemy z lasu" – 28 prac. Do kategorii IV dla uczniów szkół ponadpodstawowych o dość trudnym, ale bardzo ważnym temacie „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach" – zaliczonych zostało 16 prac konkursowych. Spośród wszystkich ocenianych prac wybrano 10, które zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Łącznie wyróżnienia oraz miejsca 1., 2. i 3. przyznano ponad 30 autorom, co stanowi prawie 1/4 wszystkich nadesłanych prac.

Dziękujemy za każdą przygotowaną pracę i wysiłek włożony w jej wykonanie!

Szczególne podziękowania składamy opiekunom naszych młodych artystów. Pomimo utrudnień związanych z pandemią i obciążenia pracą zdalną znaleźli czas, aby ich podopieczni przygotowali tak pomysłowe i staranne dzieła.

Lista nagrodzonych w załączniku poniżej. Przygotowujemy nagrody, po Nowym Roku będziemy rozwozić i rozsyłać do laureatów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Różycka

Polski