Jesteś tutaj

Konkurs dla młodzieży i studentów na komiks - Zamień odpady na energię!

Zadanie konkursowe:

Temat prac ma nawiązywać do hasła kampanii „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”. W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu/historyjki obrazkowej:

  • w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o maksymalnej objętości 12 stron formatu A5(3 kartki A4),
  • w dowolnej technice graficznej – komputerowej (dozwolone elementy animacji)

o równowartości maksymalnej objętości 12 stron formatu A5 (3 kartki A4),

Kategorie:
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria 1: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
  • Kategoria 2: studenci

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące nagrody:

  • za zajęcie I miejsca tablet / Samsung Galaxy Tab,
  • za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy oraz wydawnictwa multimedialne i książkowe.

Terminy:
Zgłoszenie prac powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 r.
Ocena prac odbędzie się w kwietniu 2015 roku
Wyniki Konkursu poznamy w czerwcu 2015 r.
Rozdanie nagród nastąpi w Warszawie na uroczystej Konferencji kończącej projekt, podczas której zaprezentowane zostaną nagrodzone i wyróżnione prace.

Jak przygotować i zgłosić prace do Konkursu?
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, data urodzenia, adresem, numerem telefonu kontaktowego oraz e-mailem.
Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD,DVD w formacie PDF ( lub innym tradycyjnie wykorzystywanym w przypadku wykorzystania animacji). Nośnik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu

Pracę należy wysyłać pocztą do dnia 31 marca 2015 roku na następujący adres:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs komiksowy ”Zamień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie”
 

Konkurs organizowany w ramach projektu "Zmień odpady na zysk-biogazownia w Twojej gminie", realizowanego przez KAPE S.A. dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polski