Jesteś tutaj

Pracowni lokalno naturalna - LOP

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Podkarpackiego, złożył wniosek w konkursie grantowym  Banku Zachodniego WBK - TU MIESZKAM TU ZMIENIAM. Wniosek opiera się o otworzenie "Pracowni lokalno naturalnej LOP" w Rzeszowie - pracownia ma pełnić funkcję centrum wolontariatu dla osób młodych zaangażowanych w gospodarkę środowiskową, projekt uwzględnia doposarzenie lokalu, realizację konferencji naukowych oraz płatne staże i praktyki dla studentów kierunków: ochrona środowiska, biologia, rolnictwo i szereg innych. Wniosek poparło szereg instytucji oświatowych i prośrodowiskowych m.in. RDOŚ, WIOŚ, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydent miasta Rzeszowa i szereg innych dla których koncepcja projkektu i jego realizacja jest ważna.

 

Polski