Jesteś tutaj

Konkursy dla szkół i placówek edukacyjnych

Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy do udziału w kolejnej edyacji tego konkursu.
Regulamin konkursu   UWAGA !!!   zmiany w Regulaminie Konkursu "Mój Las"   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXX EDYCJĘ - 2016 / 2017
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-EKOLOGICZNEGO pt. „ Nasze rady na odpady!” I. Cele konkursu:
R E G U L A M I N Festiwalu Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie ogłasza dwuetapowy konkurs piosenki o tematyce przyrodniczo – ekologicznej  dla dzieci i młodzieży.
Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXVIII EDYCJĘ - 2014 / 2015 KONKURSU MŁODZIEZY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS   1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy