Jesteś tutaj

Odtworzenie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera w Rzeszowie

W imieniu Zarządu LOP miło nam poinformować, że projekt Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody - "Odtworzenie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera w Rzeszowie" został zrealizowany. 

Przedsięwzięcie miało na celu odtworzenie i odnowienie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera, która przebiega wzdłuż rzeki Wisłoka - pozwala tym samym zobaczyć większość ciekawszych atrakcji przyrodniczych dostępnych w mieście Rzeszów. Stare tablice informacyjne i oznaczenia ścieżki uległy zniszczeniu i wymagały naprawy lub wymiany. Dodatkowo zaktualizowano informacje zawarte na tablicach w obrębie 9 istniejących przystanków ścieżki. 
 
Ścieżka wykorzystywana była i jest przez mieszkańców jako miejsce spacerów, sportu i rekreacji a także służy jako "pomoc dydaktyczna" w nauczaniu biologii i przyrody. Działanie wpisuje się więc w potrzeby społeczności lokalnej, która od dłuższego czasu domagała się również odrestaurowania ścieżki. Ścieżka przyrodnicza bazuje na istniejących tworach i składnikach przyrody w mieście Rzeszowie. Poprzez swóje walory turystyczne i edukacyjne ma uczyć i uwrażliwiać na piękno przyrody, tym samym kształtuje właściwą postawę proekologiczną mieszkańców Rzeszowa. 
 
Wniosek projektowy został złożony w ramach „Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia". W naborze konkursowym zebrano blisko sto pomysłów, a sfinansowano 19 z nich, takich jak np. ochrona populacji sowy i nietoperza w gminie Orły czy rewitalizacja dąbrowy świetlistej w Kalwarii Pacławskiej. Zorganizowano również lokalny monitoring przyrodniczy, np. płazów w gminie Tyczyn; przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych, takich jak np. uprawa derenia w gminie Fredropol. Realizatorem projektu „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie. Projekt został zrealizowany w ramach programu Inicjatywy Obywatelskie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 
 
Polski