Jesteś tutaj

Ogłoszenie ofertowe - WYBÓR DOSTAWCY DÓBR

Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki zaprasza zainteresowanych do składania ofert na wykonanie zleceń: 

1. Zakup nagród rzeczowych ( książki, kredki) dla 40 laureatów wojewódzkiego konkursu " Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym".

oraz 

2. Zakup nagród rzeczowych dla 24 finalistów konkursu  „Mój Las”

Oferty cenowe prosimy kierować w wersji elektronicznej na adres mailowy: loprze@poczta.fm lub drogą pocztową na adres: ul. Kamińskiego 12,  35-211 Rzeszów - do dnia  25 marca 2017 r.

Uwaga: LOP OP zastrzega sobie prawo do nie wybrania oferenta w przypadku braku uzyskania dotacji na ww. zadania z WFOŚiGW w Rzeszowie.

 
 
Polski