Jesteś tutaj

Podsumowanie projektu "Ochrona przyrody w moim mieście"

27 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. "Ochrona przyrody w moim mieście" realizowanego przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa.  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Organizacja konferencji szkoleniowej  dla nauczycieli.                                                              

Konferencja  pt. Ochrona przyrody w moim mieście – wybrane aspekty odbyła się 09.10. 2017 r. w teatrze Maska. Podczas konferencji poruszone zostały wybrane aspekty ochrony przyrody w naszym mieście (interwencje przyrodnicze, rola Obszarów Natura 2000, problem niskiej emisji w mieście, życie ptaków w mieście, pomniki przyrody i walory przyrodnicze Wisłoka) oraz przypomniano sylwetkę współzałożyciela LOP prof. Wł. Szafera. W  konferencji uczestniczyło ponad 75 osób z rzeszowskich placówek oświatowych, UM  oraz  organizacji proekologicznych i sympatyków ochrony przyrody.

- Przeprowadzenie konkursu opisowego nt. Ochrona przyrody w moim mieście – wybrane aspekty.

Na konkurs nadesłano 87 prac. Były to prace plastyczne, albumy i przede wszystkim prezentacje multimedialne  uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. W dniu 16 listopada po długich i trudnych obradach komisja wyłoniła 58 laureatów konkursu.

- Organizacja festiwalu piosenki i wiersza przyrodniczo - ekologicznych.

Do finału festiwalu zakwalifikowano 13 wokalistów i 20 autorów wierszy również na różnych szczeblach edukacji, prezentujących autorskie teksty, których poziom i oryginalność świadczy               o dużym zaangażowaniu dzieci i młodzieży.

27 listopada w teatrze Maska odbył się finał Festiwalu piosenki i wiersza przyrodniczo-ekologicznych, w czasie którego wystąpiło 13 wokalistek ( 10 prezentowało autorskie teksty) i 5 autorów wierszy.  

 Youry oceniło wokalistki przyznając im miejsca i wręczając nagrody po czym nastąpiło również wręczenie nagród za wiersze i prace w konkursie opisowym.  Łącznie nagrodzono 91  uczestników projektu.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa a szczególnie pani Dyrektor Małgorzacie Wojnowskiej za współpracę i możliwość realizacji tak  dużego przedsięwzięcia.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do uczestników projektu: nauczycieli, uczniów , rodziców i sympatyków ochrony przyrody za zaangażowanie i wkład pracy włożony w jego realizację.

Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Polski