Jesteś tutaj

ŁAŃCUCKA EKO-INICJATYWA NA MEDAL

W sobotę 12 maja w Łańcucie odbyła się prospołeczna akcja mieszkańców - wielkie sprzątanie lasu komunalnego Bażantarni. Głównymi organizatorami pro-środowiskowej lokalnej akcji byli mieszkańcy Łańcuta: Pan Andrzej Dyrda oraz Pani Karolina Pill-Sowa - którym na łamach naszej strony pozwalamy sobie złożyć serdecznie podziękowania w imieniu najstarszej organizacji ekologicznej w kraju - Ligii Ochrony Przyrody / Zarządu Okręgu Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie. Mieszkańcy dla których tereny zielone miasta są ważne postanowili przywrócić las przyrodzie i ludziom - zbierając blisko 50 worków śmieci głównie butelek: szklanych i plastikowych, puszek, opon, styropianów i wiele innych zaskakujących komuś zbędnych przedmiotów - a to wszystko w zaledwie 3 godziny. W akcje zaangażował się również Okręg Podkarpacki LOP delegując prelegenta Z-ce Prezesa Pana Huberta Podgórnego, oraz Harcerze z 10 Łańcuckiej Drużyny Harcerskiej ,,Pancerni".

Bażantarnia cenna przyrodniczo...

Las komunalny Bażantarnia Pojawia się na planie miasta Łańcuta sporządzonym około 1830 r. jako zagajnik, który w drugiej połowie XIX wieku powiększono i rozpoczęto w nim hodowlę bażantów. Potem dosadzono brzozę brodawkowatą, lipę szerokolistną, buka zwyczajnego, jawor, klony zwyczajne i polne, topolę białą oraz jesiona wyniosłego. W poszyciu rośnie bez czarny, kruszyna, głóg jednoszyjkowy, leszczyna. W runie dominuje pokrzywa, kuklik pospolity, bluszczyk kurdybanek, glistnik jaskółcze ziele. Pozostałością po panującym niegdyś w dolinie Wisłoka łęgu topolowo – wierzbowym są niewielkie płaty łęgu, silnie zniekształcone przez człowieka, zachowane w starorzeczach Wisłoka. Składają się one głównie z topoli czarnej i białej, wierzby białej i kruchej oraz olchy czarnej. Znaleźć tu także można około 30 szt. dębów szypułkowych o charakterze pomnikowym rosnących w samej Bażantarni (pow.31,4 ha), położonej w północno – wschodniej części miasta. W obrębie miasta znajdują się w/w pomniki przyrody. Są to pojedyncze drzewa i pomniki grupowe złożone są one prawie wyłącznie z dębów . W Łańcucie nie brakuje drzew pomnikowych w samaym parku zamkowy, znaleźć tu można najstarszy w Polsce okaz miłorzębu, dwuklapowego o obwodzie 5,91m, platany klonolistne (obwód 7,10 m i 5,8 m), topola biła (obwód 6,97 m) okazałe buki i dęby. Istotną dla miasta wartość przyrodniczą posiada również dość zapomniany las komunalny Dębnik –  (pow.4 ha) położony w dzielnicy Podzwierzyniec, na równinnej trasie starej doliny Wisłoka. Jest to gaj dębowy, naturalnego pochodzenia, w wieku około 300 lat, uzupełniony nowymi nasadzeniami wielogatunkowych drzew liściastych. 

Zapraszamy zatem do Bażantarni w nowej odsłonie! Dołóżmy wspólnie wszelkich starań aby tak wypracowany ręką ludzką naturalny krajobraz zachował swój stan jak najdłużej.


Autor: HP
Fot: Andrzej Dyrda, Karolina Pill-Sowa, Gazeta Łańcucka
Źródła: LOP, NFOŚiGW, PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO ŁAŃCUT NA LATA 2016 - 2019 
Polski