Jesteś tutaj

Laureaci konkursu "Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym" wyłonieni!

 

23.05.2019 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecia” w Rzeszowie rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs Plastyczny Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym. Dedykowany był on uczniom szkół podstawowych i miał na celu m.in. rozwijanie zainteresowań artystycznych, kultywowanie tradycji i zwyczajów Podkarpacia, motywowanie młodych pokoleń do poszukiwania źródeł kultury czy uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno oraz zagrożenia przyrody ojczystej.

Nadesłano 280 bardzo różnorodnych prac. Użyto wielu materiałów i technik przestrzennych lub płaskich, które zachwycały swoją oryginalnością. Te wszystkie dzieła ukazały, jak wielka może być wyobraźnia młodego pokolenia. Wybór najlepszych prac był bardzo trudny, ponieważ wszystkie zasługiwały na pochwały. 40 laureatom przyznano nagrody i wyróżnienia, prace ich można było podziwiać na wystawie pokonkursowej.

Organizacja konkursu oraz przyznanie tylu nagród było możliwe dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Mielec, Ligi Ochrony Przyrody - Zarządu Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie.

Tekst: Marzena Surowiec, fot. Leszek Magda.

Polski