Jesteś tutaj

Projekt - PNWM - "Nature stop - für junge europäer" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W terminie 17-10-13.11.2022 r. został zrealizowany w Bawarii projekt międzynarodowy sfinansowany ze środków PNWM Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży -  pn."Nature stop - für junge europäer" - projekt opierał się o formułę międzynarodowej wymiany młodzieży w którym wzięło udział 53 osoby młode z Niemiec, Ukrainy i Polski przy wsparciu Chiemgauer Schulbauernhof e.V., Ligii Ochrony Przyrody oraz partnerstwa z ukraińskimi edukatorami. Projekt dotyczył promocji działań pro-środowiskowych wśród osób młodych oraz wspólnego budowania kompetencji i świadomości europejskiej młodzieży w oparciu o wymianę doświadczeń oraz zmniejszanie barier międzykulturowych.
Projekt został sfinansowany ze środków PNWM
https://pnwm.org/
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY
Polski