Jesteś tutaj

Szkoła podstawowa

Warzywna sałatka
Dekalog użytkownika lasów
KONSPEKTY ZAJĘĆ Z PRZYRODY    
KONSPEKTY ZAJĘĆ Z PRZYRODY    
 Zwierzęce dzieciaki  Warzywna sałatka
1. Zabawa ekologiczna pt. ,,Mieszkańcy różnych środowisk'' Pomoce( ilustracje różnych środowisk przyrodniczych: las, łąka,     ogródek, park), obrazki różnych zwierząt i roślin. Cel zabawy: Przyporządkowywanie odpowiednich roślin i              zwierząt do danego środowiska, nazywanie ich.