Jesteś tutaj

Jak zostać wolontariuszem

Jeśli chcesz rozpocząć pracę w charakterze wolontariusza Ligi Ochrony Przyrody, odpowiemy najpierw na pytania, które zapewne zadajesz sobie.

Każdy może być wolontariuszem, pamiętać jednak musisz...

Istotne jest abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań które podjemuje LOP a których Ty podejmiesz się w ramach wolontariatu.

Nie znaczy to, że do pracy prośrodowiskowej skierowanej bezpośredni do edukacji dzieci i młodzieży konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych – w tym przypadku, aby być wolontariuszem należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy tzn: być komunikatywnym, zaangażowanym, psiadać wiedzę w dziedzinach prośrodowiskowych lub wyrażać chcęć jej zdobycia i nabycia dodatkowych umiejętności.

Przed przesłaniem swojego zgłoszenia do Zarządu LOP (cv, list motywacyjny)  musisz się zastanowić: co chcesz i możesz robić jako wolontariusz, oraz w czym możesz być pomocny, jakie masz oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy - czekamy na Twoją pomoc i wieloletnią współpracę.

Jesteś niepełnoletnim uczniem ?  koniecznym jest aby uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnego na podjęcie wolontariackiej działalności w LOP.

Osoby niepełnosprawne, na emeryturze, pracujący zawodowo –  również serdecznie zapraszamy.

Czekamy na pomoc, serdeczny uśmiech, poradę,  pracę; którą możesz pomóc nam realizować zadania LOP w województwie!

Obecnie w szczególności zapraszamy studentów kierunków - ochrona środowiska, rolnictwo, biologia, geografia i innych, również lingwistycznych.

Działy potrzebujące wsparcia w 2016:

  • IT- administracja portali społecznościowych,
  • projekty międzynarodowe,
  • organizacja konferencji i seminariów tematycznych.

 

SERDECZNIE ZAPRADSZAMY

PRZEŚLIJ SWOJE CV WRAZ Z LISTEM MOTYWACYJNYM NA ADRES EMAIL

DO ZOBACZENIA W NASZYCH SZEREGACH !

Polski